Fwd: Hosting gegevens voor casa-carla.it

bHosted.nl

info=20
Ricale00!
 
admin
Ricale21!
 
wordpress
jkpTP&CErpaC1VfQDPFh%YgJ

 
From: b=
Hosted.nl
Sent: Thursday, January 31, 2019 10:45 AM
To: heer/mevrouw Palma

=

Subject: Hosting gegevens voor =
casa-carla.it
 


 =
=20

Domein=20
casa-carla.it

Geachte=
=20
heer/mevrouw Palma,

Het dom=
ein=20
casa-carla.it is zoju=
ist toegevoegd aan uw account. In een=20
aparte e-mail wordt u ge=C3=AFnformeerd als de domeinregis=
tratie=20
officieel is afgerond.

Hierond=
er=20
vindt u de gegevens voor ingebruikname van het domein.

=

Controle=20=

paneel

Voor he=
t=20
wijzigen van bijvoorbeeld contactgegevens, DNS gegevens,=20=

aanvragen van extra domeinen of andere algemene gegevens k=
unt=20
u inloggen op het controle paneel

URL
https://mijn.bhosted.nl/

Login
paolakp

Wachtwoord
Zoals=20
opgegeven tijdens het aanmaken van het=20
account

Indien u=
uw=20
wachtwoord vergeten bent, dan kunt u het resetten via de=20=

pagina Reset=20
wachtwoord. Vul daarbij uw login paolakp en e-mail adr=
es=20
in.

WordPress

Direct=20=

WordPress installeren? Klik=20
hier.

FTP

Met beh=
ulp=20
van een FTP programma kunt u uw website op de bHosted.nl=20
server plaatsen. Hiervoor heeft u onderstaande gegevens=20=

nodig.

Server
s15.servitnow.nl=

Login
paolakp

Wachtwoord
Zoals=20
opgegeven tijdens het aanmaken van het account

Directory
/www/www.casa-carla.it

Indien u=
nog=20
geen FTP programma gebruikt, dan kunt u het beste het grat=
is=20
FTP programma FileZilla gebruiken: FileZ=
illa=20
download pagina. Hier vindt u tevens de documentatie=20
van FileZilla.

SSH

Met SSH=
=20
krijgt u toegang tot de command line van de server. SSH=20=

toegang is vooral bedoeld voor gebruikers met een degelijk=
e=20
kennis van Linux.

SSH is=20=

standaard niet geactiveerd. Via de keuze “Stel een vraag” i=
n=20
het controle paneel kunt u SSH toegang aanvragen als u dat=
=20
nodig heeft.

Server
s15.servitnow.nl=

Protocol
SSH2

Login
paolakp

Wachtwoord
Zoals=20
opgegeven tijdens het aanmaken van het=20
account

Indien u=
nog=20
geen SSH programma heeft, dan kunt u het beste het gratis S=
SH=20
programma putty gebruiken: Putty=20
download pagina.

Onderhoud=20=

e-mail accounts

Voor he=
t=20
aanmaken en verwijderen van e-mail accounts kunt u inlogge=
n op=20
het controle paneel. Als u doorklikt op de domeinnaam (na h=
et=20
inloggen, middelste kolom, onderaan) dan ziet u daar aan d=
e=20
rechterzijde onder andere de mogelijkheid om een e-mail ad=
res=20
aan te maken.

Inkomende=20=

mailserver

Voor he=
t=20
ophalen van de mail heeft u de volgende gegevens nodig om i=
n=20
te stellen in uw e-mail programma.

Server
pop3.bhosted.nl=20
(of imap.bhosted.=
nl voor IMAP)

Protocol
POP3=20
(hoewel IMAP ook mogelijk is)

Login
volledig=20
e-mail adres (b.v. postmaster@casa-carla.it)

Wachtwoord
Zoals=20
opgegeven tijdens het aanmaken van het=20
account

Uitgaande=20=

mailserver

Hiervoo=
r kunt=20
u de uitgaande (=3D smtp) mailserver van uw internet provi=
der=20
gebruiken. Bijvoorbeeld =
smtp.xs4all.nl of mail.planet.nl. Z=
ie=20
de volgende pagina voor een overzicht van de ons bekende S=
MTP=20
servers: SMTP=20
servers

IP=20
adres

Aangezi=
en uw=20
domein extern geregistreerd blijft, moet u wijzigingen mak=
en=20
in de DNS server. Hiervoor heeft u een IP adres nodig voor=
de=20
e-Mail server en de webserver. Dit IP adres is voor uw dom=
ein=20
94.124.122.15.

De=20
geadviseerde DNS records zijn:

Type A
casa-carla.it=

94.124.122.15

Type A
www.casa-carl=
a.it
94.124.122.15

Indien u=
=20
gebruik wilt maken van webmail, dient u ook mail.casa-carla.it=20
en/of webmail.cas=
a-carla.it naar dit IP adres te laten=20
wijzen.

Type A
mail.casa-ca=
rla.it
94.124.122.15

Type A
webmail.c=
asa-carla.it
94.124.122.15

Type MX
mail.casa-ca=
rla.it
Prioriteit 10

Meer=20=

informatie kunt u vinden in het controle paneel. Mocht u n=
a=20
het lezen van deze e-mail en de informatie in het controle=
=20
paneel nog vragen hebben, dan kunt u deze het beste stelle=
n=20
via de optie “Stel een vraag” in het controle paneel.

Met=20
vriendelijke groet
bHoste=
d.nl

bHosted.n=
l

Control=
e paneel

We=
bmail

bHosted.nl=20
B.V.
Laan van Brabant 26
4701 BK Roosendaal

Tel:=20
0165 201144
Whatsapp: 06=20
39003920

=C2=A9 2019 bHosted.nl B.V.. Alle rechten=
=20
voorbehouden=

=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *